Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Geodezja w budownictwie: przypadki użycia i korzyści

geodeta-w-branzy-budowlanej

Znaczącą rolę w każdym projekcie budowlanym odgrywa praca geodetów i przeprowadzane przez nich prace, jak np. pomiary terenu, wytyczanie granic działek oraz tworzenie map. Dzięki pomiarom geodezyjnym można zaplanować najlepszą lokalizację pod realizację inwestycji oraz uniknąć problemów prawnych czy konstrukcyjnych. Poznaj korzyści płynące z wykorzystania geodezji w budownictwie.

Jaką funkcję pełni geodezja w budownictwie?

W branży budowlanej geodezja nie oznacza wyłącznie wykonania pomiarów terenu przed rozpoczęciem budowy. Specjaliści zajmują się zbieraniem i analizą danych, które pomagają w podejmowaniu najlepszych możliwych decyzji związanych np. z wyborem odpowiedniego terenu pod budowę obiektu, zmianą lokalizacji inwestycji czy przeprowadzeniem dodatkowych prac ziemnych, by umocnić teren pod budowę.

Zadaniem geodetów jest także przygotowywanie map do celów projektowych. Dzięki tym dokumentom inżynierowie i firmy budowlane mogą dobrać odpowiednie materiały i rozwiązania konstrukcyjne, które wpłyną na trwałość, bezpieczeństwo oraz estetykę gotowych obiektów. Geodezja pozwala także zaplanować położenie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach miast i wsi lub zaprojektować rozbudowę sieci elektrycznych bądź linii tramwajowych.

Geodezja w budownictwie – korzyści

Dlaczego warto korzystać z doświadczenia i wiedzy geodetów podczas realizacji projektów budowlanych?

  • Dokładność pomiarów

Geodeci wykorzystują nowoczesne narzędzia pomiarowe, dzięki którym dostarczają precyzyjnych danych o wielkości danej działki czy jej ukształtowaniu oraz obiektach, jakie znajdują się na gruncie. To pozwala zaplanować niezbędne prace ziemne, by przygotować teren pod budowę domu lub obiektu użytkowego.

  • Oszczędność czasu i kosztów

Precyzyjne dane geodezyjne pozwalają na wczesne wykrycie problemów z ukształtowaniem terenu lub położeniem całej działki na obszarach narażonych na osuwanie się gruntu lub zalanie powodzią. Jeżeli istniejące na terenie budowy obiekty uniemożliwiają poprowadzenie sieci wodnej lub elektrycznej według pierwotnych założeń, można na tym etapie wprowadzić zmiany w projekcie i uniknąć dalszych problemów, np. niedotrzymania terminu ukończenia budowy lub kosztownych napraw.

  • Realizacja inwestycji zgodnie z prawem

Dzięki pomiarom geodezyjnym oraz mapom sporządzanym do celów projektowych projektanci i wykonawcy mają pewność, że realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Można w ten sposób uniknąć ewentualnych kar finansowych i sankcji za niedostosowanie konstrukcji do warunków środowiskowych czy norm budowlanych.

  • Zarządzanie ryzykiem

Geodeci zajmują się również obserwacją i analizą zmian zachodzących w terenie, np. pod wpływem czynników naturalnych lub ingerencji człowieka. W ten sposób specjaliści mogą przewidzieć potencjalne zagrożenia i np. odradzić klientowi budowę domu na terenach zalewowych.

  • Zarządzanie przestrzenią

Geodezja umożliwia także wykorzystanie dostępnej przestrzeni w najlepszy możliwy sposób. Ma to duże znaczenie szczególnie w gęsto zabudowanych miastach lub na wymagających terenach. Pomiary geodezyjne umożliwiają zaplanowanie lokalizacji poszczególnych budynków oraz infrastruktury w taki sposób, by ułatwić korzystanie z obiektów oraz wkomponować ich wygląd w otoczenie.

Przykłady zastosowania geodezji w budownictwie

Z usług firm geodezyjnych korzysta się m.in. w celu:

  • przygotowania map zasadniczych i map do celów projektowych

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji, należy przeprowadzić dokładne pomiary geodezyjne. W ten sposób można dokładnie określić charakterystykę danego terenu i zaprojektować konstrukcję domu lub biura zgodnie z warunkami panującymi na wybranym obszarze.

  • przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej budynków

Inwentaryzacje powykonawcze przeprowadzane przez geodetów dostarczają informacji o tym, czy dany obiekt powstał zgodnie z projektem i czy spełnia normy budowlane.

  • tworzenia cyfrowych modeli terenu

Geodeci zajmują się również tworzeniem modeli 3D nieruchomości. Dzięki temu można ocenić wpływ planowanych inwestycji na najbliższe otoczenie oraz zaprezentować wizualizację projektu deweloperom lub inwestorom.

  • określania granic nieruchomości

Z pomocą geodetów i precyzyjnych pomiarów terenu można wyznaczyć granice działek i rozwiązać spory z sąsiadami lub nieprawidłowości w dokumentacji prawnej. Określanie granic działek okazuje się niezbędne także w przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Podsumowanie

Korzystanie z usług geodetów ułatwia wybór idealnego miejsca pod realizację inwestycji budowlanych, pozwala uniknąć kosztownych napraw lub opóźnień w budowie oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania gotowego obiektu. Geodeci zajmują się nie tylko przeprowadzaniem pomiarów terenu czy analizą jego ukształtowania. Do ich zadań należy także sporządzanie dokumentacji o wybranym obszarze, tworzenie map zasadniczych i map do celów projektowych, a także weryfikacja gotowych konstrukcji i ich stanu technicznego.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów