Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Inwentaryzacje i pomiary

Poradnictwo i ekspertyzy

Inwentaryzacje i
pomiary suwnic wież kominów

Jesteśmy zespołem doświadczonych geodetów, którzy zajmują się świadczeniem kompleksowych usług geodezyjnych na obszarze powiatu poznańskiego. Nie tylko ustalamy przebieg granicy działki, tyczymy obiekty budowlane czy wykonujemy różnego rodzaju mapy. Zajmujemy się również inwentaryzacją i pomiarami suwnic, wież, kominów. Nasze usługi kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i do przedsiębiorców i urzędów.

Inwentaryzacja i pomiar obiektów wysmukłych

Budowle wysmukłe to obiekty, których wysokość jest większa niż szerokość. Są to m.in. wieże czy kominy. Aby konstrukcja była bezpieczna, a tym samym umożliwiała prawidłowe użytkowanie budowli, nie może być żadnych odstępstw od pionowości na osi. Dlatego tak ważna jest kompleksowa kontrola geodezyjna.

Zajmujemy się wyznaczaniem obiektów na terenie, a po zakończeniu budowy inwentaryzacją geodezyjną. Ponadto sprawdzamy usytuowanie oraz geometrię wież i kominów.

Suwnica – inwentaryzacja i pomiar

Aby suwnice działały bezproblemowo i można było je bezpiecznie eksploatować, osie szyn muszą być położone równolegle, w odpowiedniej odległości od siebie i innych elementów konstrukcji, ustalonej w projekcie. Gwarantujemy precyzyjny pomiar suwnic w oparciu o obowiązujące normy. Zajmujemy się kontrolą wymiarów, pochylenia poprzecznego i różnic wysokości szyny. Oceniamy również stan innych elementów konstrukcyjnych suwnicy.

Jesteśmy terminowi, profesjonalni i rzetelni. Do inwentaryzacji i pomiarów używamy jedynie sprawdzony sprzęt geodezyjny i licencjonowane oprogramowanie. Sporządzamy niezbędną dokumentację. Zapraszamy do współpracy.

Inwentaryzacje
urządzeń podziemnych

Zarówno wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, jak i urządzenia podziemne podlegają inwentaryzacji. Oznacza to, że po zakończeniu budowy sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej czy telekomunikacyjnej, powinno się wykonać inwentaryzację powykonawczą po to, by uzyskać aktualne informacje na temat umiejscowienia określonych elementów na działce czy terenie oraz naniesienia danych na mapy.

Inwentaryzacja urządzeń podziemnych – na czym polega

Inwentaryzacja urządzeń podziemnych polega na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych za pomocą określonych technik, w celu ustalenia dokładnego położenia przewodów. Dane elementy zostają następnie naniesione na mapy oraz wprowadzone do zasobu geodezyjnego. Sporządzona również zostaje niezbędna dokumentacja dla inwestorów.

Metody inwentaryzacji urządzeń podziemnych

Aby geodeta mógł wykonać inwentaryzację, konieczne jest rozpoznanie urządzeń podziemnych. Wyróżnia się dwie podstawowe metody inwentaryzacji, takie jak:

Warto pamiętać o tym, że aby inwestor mógł zgłosić zakończenie budowy, musi złożyć odpowiednie dokumenty, w tym mapę z inwentaryzacji powykonawczej urządzeń podziemnych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Tuż po wybudowaniu budynku konieczne jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Czynności tych podejmuje się zawsze uprawniony geodeta z naszej firmy, który sprawdza zgodność zinwentaryzowanego obiektu wraz z projektem budowlanym. 

Inwentaryzacja powykonawcza – na czym polega

Inwentaryzacja powykonawcza polega na wykonaniu pomiarów nowego budynku oraz wszystkich elementów będących częścią inwestycji budowlanej (np. elementy zagospodarowania terenu) oraz przedstawieniu ich na mapie. Jest to usługa konieczna, aby móc odebrać budynek, a następnie ujawnić go w księdze wieczystej.

Aktualne pomiary wprowadza się nie tylko do mapy zasadniczej, lecz także ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Po inwentaryzacji powykonawczej geodeta przygotowuje niezbędną dokumentację techniczną i prawną. Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Warto wiedzieć, że inwentaryzacji powykonawczej podlegają również obiekty liniowe, należą do nich, m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne lub gazowe. Tę czynność określa się mianem pomiaru bieżącego. Co ciekawe, przyłącza te można zasypać dopiero po zatwierdzeniu ich zgodności z projektem przez geodetę. Dopuszcza się oczywiście niewielkie odstępstwa od dokładności projektu sieci uzbrojenia terenu, wynoszą one: 0,30 m dla gruntów zabudowanych i 0,50 m w przypadku typowych gruntów leśnych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie przez geodetę pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskanie materiałów potrzebnych do stworzenia mapy z inwentaryzacji powykonawczej. Następnie wykonuje on pomiary, dzięki którym może opracować aktualną mapę. Po jej przygotowaniu, przekazuje dokumentację do PODGiK. Po pozytywnej kontroli, wręcza mapę z inwentaryzacji powykonawczej zleceniodawcy. Inwestor otrzymuje ustaloną wcześniej liczbę sztuk map oraz szkice z pomiaru. Geodeta natomiast dokonuje wpisu w dzienniku budowy o jej zakończeniu.

Warto wspomnieć o tym, że nasi geodeci wykonują również pomiary końcowe, które dotyczą zinwentaryzowania nowo powstałych obiektów  po całkowitym sfinalizowaniu procesu ich budowy.

Po zakończonych pomiarach geodeta wprowadza do dziennika budowy opis wykonanych czynności geodezyjnych i potwierdza się zgodność stanu budynku z projektem. Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędną czynnością uprawniającą inwestora do użytkowania danego obiektu. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Współpraca z geodetą

Jak wygląda współpraca z nami?

Jeśli szukasz dobrego geodety w województwie wielkopolskim to dobrze trafiłeś. Sprawdź jak współpraca z nami może być prosta. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

arrow

Zostaw kontakt

Nasz specjalista geodeta oddzwoni lub odpisze do Ciebie w ciągu 24H.

arrow

Weryfikacja zlecenia

Sprawdzimy Twoją lokalizację oraz potencjalny czas realizacji.

Realizacja usługi

Wykonamy usługę geodezyjną w umówionym wcześniej zakresie.

arrow

Weryfikacja zlecenia

Wiemy, że będziesz zadowolony. Ale z chęcią wysłuchamy Twoje uwagi.

0 +
Zadowolonych klientów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 +
Lat doświadczenia
0 +
Geodetów w zespole
5/5 - (21 votes)
5/5 - (21 votes)