Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Na czym polega geodezja miejska?

geodezja miejska

Początki geodezji sięgają czasów rozwoju osadnictwa. Już w XII wieku na ziemiach polskich wyznaczano publicznie granice poprzez umieszczenie w konkretnych miejscach znaków granicznych, na przykład drewnianych pali czy widocznych kamieni. W niektórych częściach kraju do wyznaczania własności gruntu stosowano roślinność. Wówczas wzdłuż granic nieruchomości sadzono drzewa i krzewy, między innymi tarninę.

W miarę upływu lat stopniowo rozwijały się nauki ścisłe (matematyka, fizyka, geometria), co wpłynęło znacząco na rozwój geodezji.

Współczesną geodezję można podzielić na geodezję wyższą (zajmuje się wykonywaniem pomiarów na małych powierzchniach, o promieniu wynoszącym maksymalnie 15,6 km, czyli około 750 km²) i niższą (pomiary wykonywane na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 750 km²). Jednym z działów geodezji, o którym warto wspomnieć, jest geodezja miejska. Na czym polega?

Geodezja miejska częścią geodezji gospodarczej

Geodezja miejska wchodzi w skład geodezji gospodarczej (tzw. miernictwo). Jest to szeroki dział zajmujący się wykonywaniem pomiarów związanych z leśnictwem, budownictwem czy inżynierią środowiska. W ramach geodezji gospodarczej przygotowuje się również mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, na których zaznacza się dokładną lokalizację w terenie obiektów budowlanych.

Geodezja miejska – na czym polega?

Geodezja miejska jest niezwykle ważnym elementem geodezji gospodarczej. Co obejmuje ta dziedzina? W ramach geodezji miejskiej opracowuje się i wyznacza w terenie:

  • plan zagospodarowania przestrzennego,
  • plan realizacyjny ulic i miast,
  • przewody,
  • urządzenia podziemne, takie jak instalacje kanalizacyjne czy gazowe,
  • wiadukty, mosty, tunele, przejścia podziemne,
  • plan realizacyjny budownictwa komunalnego i ogólnego, między innymi zakłady wodociągowe, oczyszczalnie ścieków,
  • obszar przeznaczony do celów rekreacyjnych.

W trakcie przeprowadzania prac geodezyjnych, geodeta używa specjalnych narzędzi pomiarowych, takich jak tachimetr czy odbiornik GPS. Coraz częściej wykorzystuje się również drony, dzięki którym można kontrolować pracę na dużym obszarze inwestycyjnym oraz które pomagają w dokładnym odtworzeniu na mapie wszystkich szczegółów.

Do zadań geodety należy zatem sporządzanie map, opracowywanie i aktualizacja dokumentów, wykonywanie pomiarów, a także rozgraniczanie i podziały działek. Ponadto geodeci zajmują się tworzeniem opisów podziemnych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych.

Geodezja miejska – podsumowanie

Geodezja miejska jest częścią geodezji gospodarczej. Dziedzina pełni ważną rolę w planowaniu zagospodarowania przestrzennego i koordynacji obiektów inżynieryjnych. W ramach geodezji miejskiej wyznacza się w terenie między innymi: urządzenia podziemne, obiekty budowlane, mosty, wiadukty czy tereny zielone.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów