Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Podstawowe zasady i techniki pomiarów geodezyjnych

podstawowe-zasady-i-techniki-pomiarow-geodezyjnych

Geodezja odgrywa istotną rolę w planowaniu przestrzennym, budownictwie i zarządzaniu nieruchomościami. Celem pomiarów geodezyjnych jest dostarczenie inwestorom, inżynierom i technikom budowlanym dokładnych informacji o rozmiarze, ukształtowaniu oraz położeniu różnych obiektów na powierzchni ziemi. Jakie zasady działania i techniki pomiarów geodezyjnych specjaliści wykorzystują w swojej codziennej pracy?

Zasady przeprowadzania pomiarów geodezyjnych

W pracy geodety najważniejsza jest dokładność, precyzja i powtarzalność działań. Pomiary geodezyjne muszą być przeprowadzane w ściśle określony sposób, zgodnie z aktualnymi przepisami i według przyjętych norm technicznych. Fachowcy korzystają w swojej pracy ze specjalistycznych narzędzi pomiarowych, co gwarantuje dokładność i wiarygodność otrzymanych wyników. Każdy pomiar należy udokumentować, by możliwa była jego weryfikacja i ponowne wykorzystanie w przyszłości.

Techniki pomiarowe w geodezji

  • Pomiary tachimetryczne

Pomiary tachimetryczne to jedna z podstawowych metod stosowanych w geodezji. Tachimetr to urządzenie pozwalające mierzyć kąty i odległości w terenie. Przyrząd łączy w sobie funkcje teodolitu i dalmierza oraz umożliwia szybkie i precyzyjne pozyskiwanie danych przestrzennych. Jest to bardzo pomocne podczas tworzenia map lub w trakcie prac budowlanych. Pomiary tachimetryczne charakteryzują się wysoką dokładnością i są podstawą do wyznaczania położeń punktów w terenie z dużą precyzją.

  • Pomiary GPS

Obecnie pomiary GPS (Global Positioning System) rewolucjonizują branżę geodezyjną i umożliwiają określenie pozycji geograficznej z dokładnością do kilku centymetrów. Wykorzystanie sygnałów satelitarnych do określania położenia wybranych punktów na powierzchni ziemi przyspiesza i ułatwia prace geodezyjne. Pomiary GPS są niezastąpione podczas dokładnego mapowania obszarów o dużej powierzchni i określania granic działek.

  • Fotogrametria i teledetekcja

Fotogrametria lotnicza wykorzystuje zdjęcia wykonane z samolotów lub fotografie z satelity do tworzenia map i modeli cyfrowych terenu. Metoda pozwala na analizę i odtwarzanie ukształtowania terenu, ich wielkości oraz wzajemnego położenia obiektów na powierzchni ziemi. 

Teledetekcja umożliwia pozyskiwanie informacji o obiektach w sposób zdalny, bez bezpośredniego kontaktu. Technika ta wspomaga fotogrametrię w analizie zmian w środowisku, ukształtowaniu wybranego obszaru czy lokalizacji różnych obiektów, a także w planowaniu przestrzennym.

  • Pomiary niwelacyjne

Pomiary niwelacyjne to tradycyjna metoda wykorzystywana do mierzenia różnic w wysokości różnych punktów w terenie i pozwala dokładnie ocenić profil wybranego obszaru. Określa się je również jako pomiary wysokościowe, które są niezbędne w przypadku projektowania oraz realizacji infrastruktury drogowej, kolejowej czy wodnej.

  • Laserowe skanowanie 3D (LiDAR)

Laserowe skanowanie 3D to zaawansowana metoda pomiarowa, znana również jako LiDAR (Light Detection and Ranging). Podczas laserowego skanowania 3D emitowane są impulsy świetlne, następnie analizowany jest czas ich powrotu po odbiciu od mierzonego obiektu. Dzięki tej technice możliwe jest dokładne określenie odległości między skanerem a konkretnym obiektem, co pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D. Technikę LiDAR wykorzystuje się w trudno dostępnych miejscach lub na obszarach objętych ochroną, takich jak rezerwaty, gęste lasy, tereny górskie czy miejsca o dużym znaczeniu archeologicznym. LiDAR jest również nieoceniony przy monitorowaniu zmian środowiska oraz w zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Podsumowanie

Wymienione wyżej techniki pomiarowe pozwalają geodetom w precyzyjny, szybki i prostszy niż dotychczas sposób dokonywać badań w terenie. Specjaliści wykorzystują w codziennej pracy takie metody, jak pomiary tachimetryczne i niwelacyjne, pomiary z wykorzystaniem technologii GPS czy fotogrametrii. Różne techniki pomiarów geodezyjnych mają inne zadanie, np. określanie odległości między obiektami położonymi na danym terenie lub mierzenie wysokości poszczególnych punktów i ich różnic względem siebie.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów