Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Wypis z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

wypis-z-rejestru-gruntow-w-geodezja-poznan

Aby pozyskać dane na temat konkretnej nieruchomości (jej położenie, rodzaj, funkcję), należy sięgnąć po wypis z rejestru gruntów. Taki dokument przyda się nie tylko podczas kupna przy sprzedaży danej nieruchomości. Wypis z ewidencji gruntów i budynków jest również niezbędny do wykonania projektu zagospodarowania terenu, ponieważ dzięki dokumentowi można uzyskać kompletny wykaz działek objętych inwestycją. Kto może uzyskać wypis z rejestru gruntów? Jak złożyć wniosek? Ile to kosztuje? Zapraszamy do lektury!

Wypis z rejestru gruntów – co zawiera?

Wypis z rejestru gruntów to dokument opisujący podstawowe bądź szczegółowe dane na temat danej nieruchomości. Sporządzony jest w formie tabelarycznej. Jakie dokładnie informacje zawiera? Będą to między innymi dane dotyczące:

 • gruntów – położenie gruntów (nazwa województwa, powiatu itd.), określenie ich granicy i powierzchni, klasyfikacja użytków gruntowych (sposób ich zagospodarowania),
 • budynków – umiejscowienie budynków, ich przeznaczenie, funkcje, dane techniczne,
 • lokali – ich lokalizacja, powierzchnia, funkcje użytkowe,
 • wartości nieruchomości, jeśli została ustalona,
 • właściciela nieruchomości,
 • wpisu do rejestru zabytków, jeżeli taki został dokonany.

Ponadto w dokumencie można znaleźć następujące informacje:

 • numer księgi wieczystej,
 • numer ewidencyjny działki,
 • numer arkusza mapy.

Wypis z rejestru gruntów – kto może uzyskać?

Wypis z rejestru gruntów mogą uzyskać wyłącznie określone osoby i jednostki organizacyjne, takie jak:

 • właściciel nieruchomości,
 • osoba mająca prawo zarządzać daną nieruchomością,
 • organy administracji publicznej,
 • operatorzy sieci,
 • osoby bądź przedsiębiorstwa mające prawne powody, aby otrzymać ww. dokument,
 • podmioty wyznaczone przez organy administracji publicznej do realizowania zadań związanych z nieruchomością, której dotyczy ewidencja.

Jak złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów?

Wniosek o wypis z rejestru gruntów można złożyć online. Jest to zdecydowanie najszybsza i najwygodniejsza z dostępnych opcji. W tym celu należy wejść na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, następnie wybrać ,,Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji” oraz interesujące nas województwo, a na koniec kliknąć ,,portal mapowy”. Wniosek składa się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wniosek o wypis z rejestru gruntu można złożyć również bezpośrednio w urzędzie lub listownie. Należy wówczas pobrać dokument ze strony internetowej lub uzyskać go z urzędzie, po czym uzupełnić. Następnie wniosek powinno się złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, na terenie którego zlokalizowana jest dana nieruchomość. Po uiszczeniu opłaty, można odebrać gotowy dokument w urzędzie, pocztą bądź e-mailem.

Ile trzeba zapłacić za wypis z rejestru gruntów?

Opłata za wypis z rejestru gruntów jest zależna od wersji dokumentu. Wnioskować można o wypis w wersji uproszczonej, pełnej, elektronicznej lub drukowanej.

 • 24 zł – wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 30 zł – wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego,
 • 40 zł – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 50 zł – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego,
 • 140 zł – elektroniczna wersja wypisu i wyrysu,
 • 150 zł – wypis i wyrys w postaci dokumentu drukowanego.

Za dokument można zapłacić w kasie urzędu lub przelewem na wskazany przez urząd numer rachunku.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów