Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Geodeta uprawniony w Geodezja Poznań

geodeta-uprawniony-w-geodezja-poznan

Geodezja jest nauką zajmującą się pomiarami i analizą powierzchni Ziemi, zarówno jej wielkości i kształtów, jak i szczegółów znajdujących się na jej powierzchni. Geodezja to także szereg technicznych, prawnych i zarządczych procedur związanych z planowaniem, wykonaniem i zarządzaniem pomiarami geodezyjnymi. Osobą profesjonalnie zajmującą się tymi zadaniami jest geodeta. Co należy do obowiązków tego specjalisty? Czym […]

Mapa zasadnicza w Geodezja Poznań

mapa-zasadnicza-w-geodezja-poznan

Geodezja jest dziedziną nauki i techniki, której głównym celem jest dokładne poznanie kształtu i rozmiarów Ziemi, a także przedstawienie tych informacji na mapach i planach. Ta unikalna dyscyplina jest niezbędna do realizacji wielu projektów związanych z budownictwem, inżynierią, planowaniem przestrzennym, a także do zarządzania nieruchomościami i środowiskiem. Praca geodety jest bardzo angażująca. Polega na sporządzaniu […]

Mapa wysokościowa – Geodezja Poznań

mapa-wysokosciowa-geodezja-poznan

Zrozumienie topografii terenu jest kluczowe w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, planowanie urbanistyczne, nauki o Ziemi, a nawet w turystyce i rekreacji na świeżym powietrzu. Jednym z najważniejszych narzędzi, które pozwalają nam zrozumieć i wizualizować topografię, jest mapa wysokościowa. Ta specjalistyczna forma mapy daje nam nie tylko informacje o położeniu geograficznym, ale także o wysokości […]

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Geodezja Poznań

geodezyjna-inwentaryzacja-powykonawcza-w-geodezja-poznan

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to proces polegający na dokładnym pomiarze i dokumentacji obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury po zakończeniu prac budowlanych lub modernizacyjnych. Celem tego procesu jest sprawdzenie, czy wykonane prace są zgodne z projektem, a także pozyskanie aktualnych danych geodezyjnych, które posłużą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych przestrzennych. W […]

Mapa geodezyjna Poznań. Najpopularniejsze portale

mapa-geodezyjna-poznan-najpopularniejsze-portale

Mapy geodezyjne, czasami nazywane również mapami katastralnymi, stanowią nieodłączny element zarządzania i planowania przestrzennego. Są one kluczowym narzędziem dla architektów, inżynierów, geologów, urbanistów i wielu innych specjalistów, którzy korzystają z nich na co dzień w swojej pracy. Geodezja, jako nauka i technika, zajmuje się pomiarami i obserwacjami powierzchni Ziemi, włączając w to wszystko, co jest […]

Wypis z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

wypis-z-rejestru-gruntow-w-geodezja-poznan

Aby pozyskać dane na temat konkretnej nieruchomości (jej położenie, rodzaj, funkcję), należy sięgnąć po wypis z rejestru gruntów. Taki dokument przyda się nie tylko podczas kupna przy sprzedaży danej nieruchomości. Wypis z ewidencji gruntów i budynków jest również niezbędny do wykonania projektu zagospodarowania terenu, ponieważ dzięki dokumentowi można uzyskać kompletny wykaz działek objętych inwestycją. Kto […]

Wypis i wyrys z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

wypis-i-wyrys-z-rejestru-gruntow-w-geodezja-poznan

Zastanawiasz się czym jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne to dokument, który zawiera dane pozwalające zidentyfikować daną nieruchomość oraz jej właściciela. Najczęściej wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów składa się po to, by uzyskać wpis do […]

Na czym polega geodezja inżynieryjno-przemysłowa?

na-czym-polega-geodezja-inzynieryjno-przemyslowa

Geodezja to bardzo szeroka dziedzina, którą można podzielić na poszczególne działy ze względu na powierzchnię, na której wykonuje się pomiary (geodezja niższa i wyższa), rodzaj pomiarów, cel pomiarów, stosowane metody i narzędzia. Obecnie bez pomocy geodetów nie można zrealizować żadnej inwestycji budowlanej, takiej jak budowa osiedla, domu jednorodzinnego, drogi czy mostu. Wynikiem prac geodezyjnych są […]

Na czym polega geodezja hydrograficzna?

na-czym-polega-geodezja-hydrograficzna

Geodezja to nauka techniczna sięgająca czasów rozwoju osadnictwa oraz użytkowania i podziału terenu przez ówczesnych ludzi. Już w XII wieku na ziemiach polskich wyznaczano granice za pomocą znaków umieszczanych w określonych miejscach. Były to na przykład krzyże, głazy, stożki usypywane z kamieni, drewniane pale. Aby wyznaczyć własność gruntu wykorzystywano również roślinność – splatano korony drzew […]

Zastosowanie geodezji w energii odnawialnej: przykłady z projektów wiatrowych i słonecznych

zastosowanie-geodezji-w-energii-odnawialnej-przyklady-z-projektow-wiatrowych-i-slonecznych

Wzrost zapotrzebowania na zrównoważone i ekologiczne źródła energii sprawia, że instalacje umożliwiające pozyskiwanie prądu i ciepła ze słońca lub wiatru zyskują na popularności. Rozwiązania pozwalają ograniczyć wydatki na energię elektryczną oraz przyczyniają się do ochrony przyrody. Jednak jaką rolę odgrywa geodezja w produkcji energii z odnawialnych źródeł? Odnawialne źródła energii a prace geodezyjne Wybór najlepszej […]