Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Geodezja Poznań

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to proces polegający na dokładnym pomiarze i dokumentacji obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury po zakończeniu prac budowlanych lub modernizacyjnych. Celem tego procesu jest sprawdzenie, czy wykonane prace są zgodne z projektem, a także pozyskanie aktualnych danych geodezyjnych, które posłużą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych przestrzennych. W […]

Mapa geodezyjna Poznań. Najpopularniejsze portale

Co to jest mapa geodezyjna?

Mapy geodezyjne, czasami nazywane również mapami katastralnymi, stanowią nieodłączny element zarządzania i planowania przestrzennego. Są one kluczowym narzędziem dla architektów, inżynierów, geologów, urbanistów i wielu innych specjalistów, którzy korzystają z nich na co dzień w swojej pracy. Geodezja, jako nauka i technika, zajmuje się pomiarami i obserwacjami powierzchni Ziemi, włączając w to wszystko, co jest […]

Wypis i wyrys z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

Wypis i wyrys z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

Zastanawiasz się czym jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne to dokument, który zawiera dane pozwalające zidentyfikować daną nieruchomość oraz jej właściciela. Najczęściej wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów składa się po to, by uzyskać wpis do […]

Wypis z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

Wypis z rejestru gruntów w Geodezja Poznań

Aby pozyskać dane na temat konkretnej nieruchomości (jej położenie, rodzaj, funkcję), należy sięgnąć po wypis z rejestru gruntów. Taki dokument przyda się nie tylko podczas kupna przy sprzedaży danej nieruchomości. Wypis z ewidencji gruntów i budynków jest również niezbędny do wykonania projektu zagospodarowania terenu, ponieważ dzięki dokumentowi można uzyskać kompletny wykaz działek objętych inwestycją. Kto […]

Tachimetria – zasady pomiaru

tachimetria zasady pomiaru

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zakres prac geodezyjnych obejmuje między innymi wykonywanie pomiarów. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia pomiarowe. Jednym z nich jest tachimetr, a więc narzędzie optyczne do mierzenia odległości oraz kątów poziomych i pionowych potrzebnych do wyznaczenia punktów o konkretnej wysokości w danym terenie. Co warto wiedzieć o […]

Niwelacja terenu – jak wykonać?

niwelacja terenu

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy wybrać odpowiednią działkę. Niestety ten proces nie zawsze jest prosty. Zdarza się, że znalezienie właściwego miejsca na budowę zajmuje mnóstwo czasu, w związku z tym wielu inwestorów decyduje się na zakup działki nierównej, z wyczuwalnym spadkiem terenu co kilka metrów. Aby móc postawić jakikolwiek obiekt budowlany w takim miejscu, należy […]

Na czym polega geodezja miejska?

geodezja miejska

Początki geodezji sięgają czasów rozwoju osadnictwa. Już w XII wieku na ziemiach polskich wyznaczano publicznie granice poprzez umieszczenie w konkretnych miejscach znaków granicznych, na przykład drewnianych pali czy widocznych kamieni. W niektórych częściach kraju do wyznaczania własności gruntu stosowano roślinność. Wówczas wzdłuż granic nieruchomości sadzono drzewa i krzewy, między innymi tarninę. W miarę upływu lat […]

Na czym polega geodezja górnicza?

geodezja gornicza 1

Geodezja to nauka zajmująca się nie tylko pozyskiwaniem informacji o Ziemi jako planecie oraz określaniem punktów na jej powierzchni. To również dziedzina obejmująca wykonywanie pomiarów na niewielkich obszarach (tzw. geodezja szczegółowa, geodezja gospodarcza). W ramach geodezji gospodarczej, określanej inaczej miernictwem, przeprowadza się różnego rodzaju czynności pomiarowe związane z rolnictwem, leśnictwem, budownictwem, inżynierią środowiska czy górnictwem, […]

Podział nieruchomości

geodeta, geodezja Poznań

Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu.

Mapa do celów projektowych

geodeta, geodezja Poznań

Mapy do celów projektowych to mapy niezbędne do zaprojektowania domu, przyłącza czy innych elementów które chcielibyśmy posiadać na swojej nieruchomości.