Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Co to jest mapa zasadnicza?

Projekt bez tytulu 4

Mapa zasadnicza stanowi jeden z najważniejszych elementów państwowych zbiorów danych. Może ona okazać się niezbędna w trakcie planowania inwestycji o charakterze budowalnym. Termin „mapa zasadnicza” może jednak brzmieć obco dla osób, które wcześniej nie zgłębiały tego typu zagadnień, niemniej warto jednak zapoznać się z tym terminem. Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest mapa zasadnicza i do jakich celów jest ona wykorzystywana? 

Definicja mapy zasadniczej

Definicja mapy zasadniczej zawarta jest w ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 maja 1989 r. w art. 2, w punkcie 7. Według tego mapa zasadnicza:

to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów„. 

Mapa zasadnicza funkcjonuje również pod innym określeniem, a mianowicie jako Podstawowa Mapa Kraju.

Prowadzenie i tworzenie mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza stanowi własność państwa, natomiast jej prowadzenie powierzone jest starostom, a w szczególnych przypadkach również gminom. Od 2013 r. zostało wdrożone prowadzenie jej za pomocą teleinformatycznego modelu, a więc innymi słowy – w formie cyfrowej. Tworzona jest ona w następujących skalach: 

  • 1:500,
  • 1:1000,
  • 1:2000 oraz
  • 1:5000. 

Skala powinna być na tyle adekwatnie dobrana, aby całe opracowanie było czytelne dla jego odbiorcy. Najczęściej jej format przyjmuje rozmiar A4 i obejmuje zarówno konkretną działkę, jak i pobliskie tereny wokół niej. 

Zastosowanie mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza obejmuje szeroki wachlarz zastosowań. Może być ona wykorzystywana na dwóch poziomach – krajowym i lokalnym. Mapa zasadnicza wykorzystywana jest więc do celów o charakterze administracyjnym, projektowym, prawnym, gospodarczym oraz ewidencyjnym. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że obejmuje ona wszystkie istotne informacje na temat danego obszaru. Jest ona również fundamentem dla powstawania planów, które dla państwa mają wartość strategiczną. 

Mapa zasadnicza może przydać się obywatelowi podczas organizowania inwestycji budowalnej. Użyteczna jest zwłaszcza wtedy, gdy chcemy m.in. rozeznać się w wycenie i sprzedaży nieruchomości lub planujemy projektowanie i wykonywanie czynności geodezyjnych. W celu nabycia takiej mapy należy zwrócić się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwej względem interesującej nas działki

Nabycie mapy zasadniczej wiąże się rzecz jasna z pewnymi kosztami. Najczęściej jej koszt waga się od kilku złotych do nawet ponad stu. Zależne jest to jednak od rodzaju dokumentu i obowiązujących w danym czasie stawek. 

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów