Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Triangulacja geodezyjna – o czym mowa?

geodetic triangulation 1

Geodezja to najstarsza nauka. Już w VI w. p.n.e. Pitagoras przedstawił pogląd o kulistości Ziemi. W III w. p.n.e. natomiast grecki astronom, matematyk, geograf i filozof Eratostenes jako pierwszy wyznaczył obwód Ziemi oraz odległość od Słońca i Księżyca do Ziemi. Geodezja w ujęciu naukowym to dział zajmujący się ustalaniem kształtu i rozmiaru Ziemi oraz pozyskiwaniem […]

Na czym polega geodezja leśna?

Geodezja leśna

Geodezja to najstarsza z nauk zajmująca się ustalaniem kształtu i rozmiarów Ziemi, a także określaniem wzajemnego położenia punktów na jej powierzchni, również na niewielkich powierzchniach. Na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych i przeprowadzonych prac w terenie, sporządza się różnego rodzaju opracowania graficzne, takie jak mapy oraz dokumenty tekstowe mające charakter prawny. W skład geodezji wchodzi geodezja […]

Co to jest poligonizacja geodezyjna?

Co to jest poligonizacja geodezyjna

Geodezja to nauka zajmująca się ustalaniem kształtu i wielkości danego obszaru oraz określaniem położenia punktów na konkretnej powierzchni. Dzięki temu można zidentyfikować formy ukształtowania terenu, wyznaczyć granice działki, wytyczyć obiekt budowlany, a także wykonać niezbędne pomiary w celu określenia funkcjonalności i przeznaczenia społeczno-gospodarczego danego obszaru (zagospodarowanie przestrzenne). Pomiary geodezyjne przeprowadza się przy użyciu różnych narzędzi, […]

Historia geodezji – jak wyglądała praca pierwszych geodetów?

Historia Geodezji

Geodezja to nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi, wyznaczaniem punktów na jej powierzchni oraz wykonywaniem pomiarów zarówno w małej, jak i dużej skali. Początki geodezji sięgają czasów sprzed naszej ery, kiedy to zaczęto stawiać sobie pytania, jakiego rozmiaru jest Ziemia oraz w jaki sposób określić i zmierzyć daną powierzchnię, na przykład pola uprawnego. […]

TOP 10 Najlepszych narzędzi geodezyjnych

narzedzia geodezyjne top10

Aby przeprowadzane prace geodezyjne przebiegały sprawnie oraz były dokładne, wykorzystuje się specjalny sprzęt i licencjonowane oprogramowania. Podczas wykonywania różnego rodzaju pomiarów (odległości, kątów pionowych i poziomych itd.), tyczenia obiektów budowlanych, ustalania przebiegu granic działki, geodeta stosuje m.in. tachimetry czy odbiorniki GNSS. Poniżej zestawienie dziesięciu najlepszych narzędzi geodezyjnych. Zapraszamy do lektury. Najlepsze urządzenia geodezyjne Oto nasze […]

FieldGenius od teraz na Android

FieldGenius od teraz na Android

Podczas przeprowadzania prac geodezyjnych w terenie, geodeci korzystają ze specjalnych urządzeń (takich jak np. tachimetr) oraz programów umożliwiających ich obsługę. Dzięki temu można wykonać potrzebne pomiary czy narysować mapę w czasie rzeczywistym. Jedną z najpopularniejszych aplikacji pomiarowych używanych w geodezji jest FieldGenius kanadyjskiej firmy MicroSurvey. Od jakiegoś czasu oprogramowanie można zainstalować również na telefonach i tabletach z […]

Praktyczny przykład wykorzystania teledetekcji satelitarnej

geodeta, geodezja Poznań

W ramach usług geodezyjnych można liczyć na połączenie lub podzielenie działki, wytyczenie obiektów budowlanych, ustalenie przebiegu granic, wykonanie różnego rodzaju map (np. do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowe) czy pomiarów. Coraz częściej w ofercie pojawia się również teledetekcja. Co kryje się pod pojęciem teledetekcji satelitarnej? Jaki jest zastosowanie tego obszaru nauki? Teledetekcja – co to takiego? Teledetekcja […]

Koronawirus a branża geodezyjna i geoprzestrzenna

geodeta, geodezja Poznań

Nagłe pojawienie się pandemii koronawirusa miało znaczący wpływ na sytuację polskiej gospodarki. Firmy działające w różnych branżach zawiesiły zatrudnianie nowych pracowników. Niektóre przedsiębiorstwa zmuszone były nawet do zawieszenia dalszej działalności. Coraz więcej osób zaczęło zadawać sobie również pytanie, w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć się przed koronawirusem. Covid-19 wymusił także zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny […]

Znak graniczny a znak geodezyjny

Znak graniczny a znak geodezyjny

Znak graniczny i znak geodezyjny to pojęcia, które bardzo często stosuje się zamiennie. Jest to jednak poważny błąd. Definicje powyższych określeń reguluje artykuł 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także § 2 rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z […]

Geodezja w budowie dróg

Geodezja w budowie dróg

Nie tylko budowa obiektów budowlanych wymaga współpracy z geodetą. Również podczas inwestycji drogowych konieczne jest skorzystanie z usług geodezyjnych. Prace obejmują m.in. wykonanie właściwych pomiarów, nadzorowanie zgodności infrastruktury z projektem oraz inwentaryzację powykonawczą. Prace geodezyjne w budowie dróg Dokumentacja geodezyjna Aby móc wybudować drogę, należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie i przeprowadzenie prac. Pomogą w tym […]