Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Co to jest poligonizacja geodezyjna?

Co to jest poligonizacja geodezyjna

Geodezja to nauka zajmująca się ustalaniem kształtu i wielkości danego obszaru oraz określaniem położenia punktów na konkretnej powierzchni.

Dzięki temu można zidentyfikować formy ukształtowania terenu, wyznaczyć granice działki, wytyczyć obiekt budowlany, a także wykonać niezbędne pomiary w celu określenia funkcjonalności i przeznaczenia społeczno-gospodarczego danego obszaru (zagospodarowanie przestrzenne).

Pomiary geodezyjne przeprowadza się przy użyciu różnych narzędzi, wykorzystując do tego określone techniki. Jedną z metod wyznaczania punktów poligonowych w terenie jest poligonizacja geodezyjna. Co to takiego?

Poligonizacja geodezyjna – co to takiego?

Poligonizacja to jedna z metod wykorzystywanych w geodezji do wyznaczania współrzędnych punktów rozmieszczonych w terenie.

Ww. punkty (nazywane poligonowymi) utrwalone są zarówno znakami podziemnymi, jak i naziemnymi, zgodnie z geodezyjnym układem odniesienia.

Szereg punktów połączonych odcinkami (inaczej bokami poligonowymi) tworzy tzw. ciągi poligonowe, które mogą być:

  • otwarte (w przypadku linii łamanej),
  • zamknięte (wieloboki).

Konstrukcja składająca się z co najmniej trzech ciągów określana jest siecią poligonową. Punkty zbiegu co najmniej trzech ciągów nazywane są punktami węzłowymi.

Natomiast kąt poziomy utworzony przez dwa boki poligonu to tzw. kąt wierzchołkowy poligonu lewy bądź prawy. Warto nadmienić, że sieci i ciągi można podzielić na pięć klas.

Poligonizacja geodezyjna – wyznaczanie położenia punktów w terenie

Aby wyznaczyć położenie punktów ciągów bądź sieci poligonowej, należy zmierzyć wszystkie długości boków oraz kąty wierzchołkowe.

W przypadku zespołu punktów, które nie są związane z siecią triangulacyjną (złożoną z trójkątów połączonych ze sobą w taki sposób, że mają wspólne boki), poza pomiarem długości boków i kątów wierzchołkowych, mierzy się także azymuty boków. Warto dodać, że w obliczeniach uwzględnia się również współrzędne punktów odniesienia.

Poligonizacja geodezyjna – zastosowanie

Technika poligonizacji geodezyjnej bardzo często wykorzystywana jest do zakładania osnowy poziomej i pomiarowej. Proces ten obejmuje następujące etapy:

  • opracowanie założeń projektowych zgodnie z parametrami technicznymi sieci oraz uwzględnienie zebranych materiałów na mapie topograficznej,
  • wywiad terenowy mający na celu ustalenie dokładnej lokalizacji punktów i sposobu ich utrwalenia,
  • wykonanie projektu technicznego z opisem sieci i naniesionymi punktami geometrycznymi sieci,
  • sygnalizacja znaków geodezyjnych w terenie,
  • przeprowadzenie pomiarów poszczególnych elementów sieci,
  • obliczenie współrzędnych punktów sieci, wyrównanie sieci.

Poligonizacja geodezyjna – podsumowanie

Poligonizacja geodezyjna to metoda polegająca na wyznaczaniu położenia punktów, które tworzą wielobok lub linie łamane. Jest to możliwe, dzięki zmierzeniu długości boków i kątów wierzchołkowych w ciągach poligonowych.

Technologia ta pozwala dostosować lokalizację punktów do warunków terenowych, przy czym nie ma potrzeby wyznaczania dużej liczby punktów nawiązania.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów