Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Praktyczny przykład wykorzystania teledetekcji satelitarnej

geodeta, geodezja Poznań

W ramach usług geodezyjnych można liczyć na połączenie lub podzielenie działki, wytyczenie obiektów budowlanych, ustalenie przebiegu granic, wykonanie różnego rodzaju map (np. do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowe) czy pomiarów. Coraz częściej w ofercie pojawia się również teledetekcja. Co kryje się pod pojęciem teledetekcji satelitarnej? Jaki jest zastosowanie tego obszaru nauki?

Teledetekcja – co to takiego?

Teledetekcja to dziedzina zajmująca się przeprowadzaniem badań zdalnie (z pewnej odległości). W tym celu wykorzystuje się specjalne czujniki. Początkowo pojęcie określało jedynie pomiar obiektów, które zostały uwiecznione na zdjęciach lotniczych. Obecnie teledetekcja oznacza pozyskiwanie określonych danych na temat środowiska geograficznego przy pomocy urządzeń rejestrujących promieniowanie elektromagnetyczne.

Termin stosuje się podczas wykonywania pomiarów z samolotu czy pokładu satelitów (teledetekcja satelitarna). Warto nadmienić, że teledetekcja tyczy się również różnego rodzaju pomiarów wykonywanych zdalnie na powierzchni ziemi. W ten sposób pozyskuje się dane na temat określonych zjawisk czy obiektów (ich kształtu, usytuowania), znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo pojęcie odnosi się do przetwarzania uzyskanych informacji tak, aby były jak najbardziej użyteczne.

Metody teledetekcyjne – aktywne i pasywne

Aby pozyskać potrzebne dane na temat obiektu czy określonych procesów, wykorzystuje się następujące zjawiska:

  • promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie, ciepło, światło),
  • grawitacja,
  • magnetyzm,
  • fale akustyczne.

W zależności od tego czy to dany obiekt emituje nośnik informacji czy jest on przekazywany w kierunku obiektu, można wyróżnić dwa rodzaje metod teledetekcyjnych. Są to:

  • aktywne metody teledetekcyjne,
  • pasywne metody teledetekcyjne.

Teledetekcja satelitarna – wykorzystanie 

Nieustanny postęp technologiczny w dziedzinie teledetekcji satelitarnej sprawia, że coraz więcej branż może korzystać z tej metody po to, by pozyskiwać konkretne dane. Za przykład może nam posłużyć satelita ICESat-2 ze skanerem laserowym, która w 2018 roku znalazła się na orbicie okołoziemskiej. Dzięki wysokim parametrom technologicznym (długość fal 532 nm, 10 000 impulsów wysyłanych w ciągu sekundy, odległość wyznaczana z dokładnością do 4 mm) satelita może zmierzyć grubość pokrywy lodowej oraz wykonywać pomiary batymetryczne (na głębokość do 30 m). Dotychczas w tym celu stosowano stereopar z satelitów optycznych.

Dzięki teledetekcji satelitarnej specjaliści mają możliwość ocenić stan środowiska. Dokładna analiza pokrycia danego terenu jest kluczowa w przypadku planowania inwentaryzacji. Umożliwia to podział poszczególnych obszarów ze względu na niskie i wysokie walory przyrodnicze. Pozyskanie takich danych skraca czas inwentaryzacji, a jednocześnie wpływa korzystnie na efektywność podejmowanych prac.

Teledetekcja satelitarna może być również stosowana w celu przeanalizowania kondycji roślin znajdujących się na terenie zielonym otaczającym inwestycję oraz ich składu gatunkowego.

Ponadto metody teledetekcyjne znajdują zastosowanie w gospodarce rolnej. Badanie terenu umożliwia aktualną ocenę stanu upraw oraz oszacowanie strat, które powstały wskutek klęsk żywiołowych – suszy, wymoknięć, wymarznięć.

Z racji ciągłego rozwoju dziedziny, zakłada się również, że w ciągu najbliższych lat teledetekcja satelitarna posłuży do zarządzania infrastrukturą czy do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów