Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Na czym polega geodezja leśna?

Geodezja leśna

Geodezja to najstarsza z nauk zajmująca się ustalaniem kształtu i rozmiarów Ziemi, a także określaniem wzajemnego położenia punktów na jej powierzchni, również na niewielkich powierzchniach.

Na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych i przeprowadzonych prac w terenie, sporządza się różnego rodzaju opracowania graficzne, takie jak mapy oraz dokumenty tekstowe mające charakter prawny. W skład geodezji wchodzi geodezja leśna. Na czym polega?

Geodezja leśna – geodezja niższa i wyższa

Geodezję klasyczną można podzielić na:

 • Geodezję wyższą – obejmuje wykonywanie pomiarów na dużych obszarach Ziemi, przy czym należy uwzględnić jej kulistość.
 • Geodezję niższą (inaczej miernictwo geodezyjne lub geodezja ogólna) – dział skoncentrowany na pomiarach obszarów lokalnych (o promieniu nie większych niż około 16 kilometrów), dla których odniesieniem jest płaszczyzna pozioma, a więc pomija się wpływ kulistości Ziemi. Ze względu na cel pomiarów wyróżnić możemy geodezję inżynieryjno-przemysłową, geodezję rolniczą, geodezję górniczą czy właśnie geodezję leśną.

Geodezja leśna – na czym polega?

Geodezja leśna zajmuje się pomiarami małych powierzchni, do 50 kilometrów kwadratowych. Rezultatem przeprowadzonych prac są mapy terenu sporządzone w odniesieniu do płaskiego układu współrzędnego. Oznacza to, że podczas obliczeń pomija się wpływ kulistości Ziemi.

Powstałe mapy są niezwykle ważne w kontekście:

 • dalszego użytkowania lasu,
 • organizacji produkcji w gospodarstwie leśnym,
 • opracowania planu, który zwiększy użyteczność lasów,
 • oceny stanu lasu (gleb, drzewostanów itd.),
 • rozpoznania walorów przyrodniczych, na przykład źródeł, głazów, fauny i flory.

Geodezja leśna – pomiary geodezyjne

Co dokładnie ma na celu wykonywanie pomiarów geodezyjnych na terenach leśnych? Przede wszystkim przeprowadzane prace w ramach geodezji leśnej pomagają w:

 • ustaleniu aktualnego stanu terenów leśnych,
 • unormowaniu stosunków prawnych,
 • dokładnym określeniu zasobów leśnych w celu ich racjonalnego zorganizowania (odgrywa to szczególną rolę w kontekście wypoczynku turystów na danym obszarze; elementy przyrodnicze powinny wzbudzać zainteresowanie),
 • zaplanowaniu w najbliższym czasie czynności gospodarczych na terenie leśnym,
 • realizacji konkretnych czynności gospodarczych, takich jak wyznaczenie szkółek leśnych, działania na rzecz ochrony przyrody, zmiana gruntów leśnych na grunty rolnicze itd.

Geodezja leśna – podsumowanie

Geodezja leśna to dział wchodzący w skład geodezji niższej. Zajmuje się pomiarami na małych obszarach, z pominięciem zakrzywienia Ziemi. Sporządzone mapy danych terenów leśnych są między innymi podstawą do urządzania lasu i planowania działań, które przyczynią się do wzrostu użyteczności ww. obszarów.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów