Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Triangulacja geodezyjna – o czym mowa?

geodetic triangulation 1

Geodezja to najstarsza nauka. Już w VI w. p.n.e. Pitagoras przedstawił pogląd o kulistości Ziemi. W III w. p.n.e. natomiast grecki astronom, matematyk, geograf i filozof Eratostenes jako pierwszy wyznaczył obwód Ziemi oraz odległość od Słońca i Księżyca do Ziemi.

Geodezja w ujęciu naukowym to dział zajmujący się ustalaniem kształtu i rozmiaru Ziemi oraz pozyskiwaniem informacji o planecie i środowisku geograficznym. Jedną z pierwszych precyzyjnych metod wykonywania pomiarów geodezyjnych była triangulacja. Na czym polega pomiar triangulacyjny?

Podział współczesnej geodezji

Współczesną geodezję można podzielić na geodezję niższą i wyższą. Dodatkowo poszczególne działy można również sklasyfikować ze względu na cel pomiarów, rodzaj pomiarów, wykorzystywane podczas pracy narzędzie, a także stosowane metody.

Triangulacja geodezyjna to jedna z głównych technik pomiarów (obok pomiarów tachimetrycznych, poligonowych i niwelacyjnych). Na czym polega?

Triangulacja – na czym polega?

Triangulacja to metoda pomiaru osnów geodezyjnych, a więc usystematyzowanego zbioru punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi, w określonym matematycznie wzajemnym położeniu. Na czym polega? Na precyzyjnym pomiarze kątów wszystkich sąsiadujących ze sobą punktów oraz długości przynajmniej jednego boku w sieci złożonej z trójkątów.

Po wykonaniu dokładnych obliczeń, a także wyrównaniu wyników pomiaru, uzyskuje się konkretny pomiar, dzięki któremu określa się współrzędne geodezyjne wszystkich punktów, z których składa się sieć triangulacyjna.

Warto przy okazji dodać, czym w ogóle jest sieć triangulacyjna. To punkty geodezyjne, które nie tylko są zlokalizowane w określonym miejscu, lecz także są zastabilizowane w terenie trwałymi znakami geodezyjnymi poziomymi lub wysokościowymi.

Są to między innymi: słupy betonowe, granitowe, pale drewniane, repery, a także znaki podziemne zwane podcentrami. Wyróżniamy sieć triangulacyjną astronomiczno-geodezyjną, sieci triangulacji wypełniającej oraz sieci triangulacji zagęszczającej. W zależności od wybranej sieci, długość boków w triangulacji może wynosić od 2 kilometrów do około 25 kilometrów.

Jak dokonać triangulacji w geodezji?

W geodezji triangulację dokonuje się w następujący sposób: najpierw tworzy się sieć triangulacyjną, mierzy się kąty w trójkątach sieci oraz wykonuje się pomiar jednego bądź kilku boków w jednym z trójkątów (jest to tzw. pomiar bazy).

Następnie wykonuje się pomiar astronomiczny jednego wierzchołka trójkąta (lub kilku) i azymutów boków trójkąta. Na koniec na podstawie wszystkich uzyskanych danych, przeprowadzonych pomiarów oraz ustalonych współrzędnych geograficznych wierzchołków sieci triangulacyjnej wykonuje się obliczenia.

Triangulacja geodezyjna – podsumowanie

Triangulacja w geodezji polega na pomiarze co najmniej trzech elementów – dwóch kątów i co najmniej jednej długości boku sieci składającej się z trójkątów. Kiedyś metodę tę stosowano do określenia wymiarów i kształtu Ziemi. Obecnie wykorzystywana jest przede wszystkim do dokładnego pomiaru wybranego terenu oraz przy sporządzaniu map topograficznych.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów