Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Geodezja w budowie dróg

Geodezja w budowie dróg

Nie tylko budowa obiektów budowlanych wymaga współpracy z geodetą. Również podczas inwestycji drogowych konieczne jest skorzystanie z usług geodezyjnych. Prace obejmują m.in. wykonanie właściwych pomiarów, nadzorowanie zgodności infrastruktury z projektem oraz inwentaryzację powykonawczą.

Prace geodezyjne w budowie dróg

Dokumentacja geodezyjna

Aby móc wybudować drogę, należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie i przeprowadzenie prac. Pomogą w tym działania podejmowane przez uprawnionego geodetę. Do przygotowanego wniosku powinno się dołączyć potrzebną dokumentację geodezyjną i kartograficzną. Niezbędne będą mapy przedstawiające przebieg planowanej drogi, jej połączenie z innymi drogami, podział okolicznych nieruchomości, uzbrojenie terenu.

Prace geodezyjne mogą również obejmować analizę stanu prawnego gruntów i budynków znajdujących się w obrębie przebiegu budowanej drogi. Geodeta w takiej sytuacji zajmuje się zgromadzeniem dokumentacji, dzięki której będzie można wprowadzić zmiany w księdze wieczystej. Przygotowuje mapy z podziałem działek oraz wyznacza ich nowe granice.

Przygotowanie terenu pod budowę drogi

W trakcie realizacji inwestycji drogowej, do zadań geodety należy wyznaczenie obiektów, które mają powstać w ramach projektu bądź, które są już zlokalizowane na planie zagospodarowania. Dzięki temu możliwe będzie również przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej, a także wykonanie pomiarów kontrolnych odkształceń i przemieszczeń.

Geodeta tworzy dokumentację, w której umieszcza wszystkie dane związane z nowo założonymi osnowami geodezyjnymi, a następnie przekazuje ją inwestorowi. Zajmuje się wytyczaniem budowanej drogi, uwzględniając przy tym:

  • rowy,
  • kanalizację deszczową,
  • chodniki,
  • ogrodzenia,
  • oznakowanie,
  • inne drogi.

W sytuacji, gdy nowa droga ma zastąpić stary szlak komunikacyjny, geodeta zajmuje się także inwentaryzacją rozbiórki.

Zakończenie robót

W trakcie inwestycji drogowej geodeta nadzoruje przebieg robót, dbając o spójność realizacji z założeniami projektu. Wykonuje pomiary przemieszczeń obiektu, dzięki czemu późniejsze użytkowanie drogi będzie bezpieczne. Jest obecny podczas odbiorów kolejnych etapów budowy. Ponadto przeprowadza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ten sposób ma możliwość skontrolowania umiejscowienia drogi w przestrzeni oraz na bieżąco uzupełnienia mapy o konieczne informacje.

Podsumowanie

Współpraca z geodetą podczas budowania drogi jest bardzo ważna. Nie tylko zapobiega błędom formalnym, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie inwestycji i późniejsze użytkowanie obiektu. Pomaga także nadzorować kolejne etapy zlecenia i szybko zareagować w sytuacji, gdy budowa odbiega od założeń projektowych. Geodezja w budowie dróg obejmuje m.in. analizę i opracowanie projektu drogowego, przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej, wytyczenie drogi czy wykonanie koniecznych pomiarów.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów