Zasady planowania przestrzennego

geodeta, geodezja Poznań

Planowanie przestrzenne to szereg działań podejmowanych w celu racjonalnego zagospodarowania przestrzeni, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb użytkowników. Zasady określa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 717) wraz z poprawkami z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. poz. 1777). Jakie są podstawowe zasady planowania przestrzennego? Planowanie przestrzenne – co to takiego? […]

Grawimetria geodezyjna w zastosowaniu

Projekt bez tytulu 4

Geodezja skupia się na określeniu wielkości Ziemi oraz położeniu punktów na jej powierzchni. W tym celu zastosowano specyficzne metody pomiarów geodezyjnych. Jednym z jej działów jest grawimetria, która mierzy grawitację. Nauka polega na badaniu fizycznych pól Ziemi przy użyciu specjalnych narzędzi i technik pomiarowych. Grawimetria geodezyjna – do czego służy? Grawimetria geodezyjna służy do wyznaczania […]

Geodezja i kartografia a geometria

geodezja a kartografia

Geodezja to dziedzina zajmująca się nie tylko określeniem wielkości i kształtu Ziemi, lecz także konkretnych punktów znajdujących się na jej powierzchni – rzeźby terenu, granic działki czy nieruchomości. Jej nieodłącznym elementem jest kartografia, czyli nauka o mapach (o ich sporządzaniu i użytkowaniu). Rozwój geodezji nie byłby możliwy bez geometrii wykorzystywanej do opisywania danych obiektów oraz […]

Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

geodezja

Nieodłącznym elementem przeprowadzania prac geodezyjnych (projektowanie i wykonywanie pomiarów) jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym protokołu weryfikacji zbiorów danych i innych potrzebnych materiałów. Mimo łatwości znalezienia przykładowych wzorów takiego dokumentu w przeróżnych instytucjach, nie zawsze są one w pełni zrozumiałe. Jeżeli zatem zastanawiasz się, jakie informacje powinny się znaleźć w protokole weryfikacji, zapraszamy do zapoznania […]

Czym jest grawimetria geodezyjna?

geodeta, geodezja Poznań

Jednym z działów geodezji jest geodezja fizyczna (dynamiczna), która zajmuje się wpływem pola siły ciężkości Ziemi na otrzymane wyniki pomiarów geodezyjnych (np. odległości, różnice wysokości, kąty, współrzędne). Grawimetria geodezyjna obejmuje nie tylko naukę o naszym globie, lecz także nauki techniczne. W jej zakres wchodzi badanie pól fizycznych Ziemi, podczas których stosuje się określone narzędzia i […]

Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

sprzet geodezyjny

Wśród najpopularniejszych obecnie zawodów należy wymienić geodetę. Specjaliści z dziedziny geodezji świadczą usługi nie tylko w zakresie nieruchomości, lecz także rolnictwa. Wyznaczają obszary przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, mierzą grunty (w tym także pod budowę dróg bądź autostrad) oraz przygotowują niezbędne pomiary i dane potrzebne do sporządzenia mapek, opisów rzeźby terenu, bogactw mineralnych. Jednym z działów […]

Czym zajmuje się kartometria?

geodeta, geodezja Poznań

Kartografia jest dziedziną nauki o mapach, która obejmuje teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów czy modeli plastycznych. Ponadto zajmuje się działalnością organizacyjną i usługową, która jest bezpośrednio związana z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map oraz przekazywaniem informacji, które odnoszą się do przestrzeni (przede wszystkim geograficznej), jednocześnie zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej. Jednym z podstawowych […]

Kto ponosi koszty rozgraniczenia nieruchomości

geodeta, geodezja Poznań

Rozgraniczenie nieruchomości lub inaczej gruntów to postępowanie odbywające się przed organami państwowymi w celu dokładnego ustalenia granic nieruchomości. Dochodzi do niego w sytuacjach spornych, które wynikają z niemożliwości stwierdzenia ich stanu prawnego. Obowiązujące zasady i przepisy dotyczące rozgraniczania opisane są w Kodeksie cywilnym, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz […]

Tyczenie budynku – ile trwa

IMG 20201016 080113 rotated e1630959197427

Budowanie domu to bardzo długi proces, który wymaga czasu oraz podjęcia wielu ważnych decyzji, które będą miały ogromny wpływ na dalszy przebieg prac i późniejszy komfort użytkowania budynku. Jedna z nich jest związana z geodezyjnym wytyczeniem budynku na działce. Jakich dokumentów potrzebuje geodeta? Ile trwa wyznaczanie budynku? Tyczenie budynku Zanim rozpocznie się prace budowlane, powinno […]

Co to jest wytyczanie budynków?

Projekt bez tytulu 12

Istotnym elementem rozpoczęcia robót budowlanych jest tyczenie budynków. Nie da się ukryć, że moment ten jest niezwykle ważny dla wszystkich tych osób, które marzą o swoim domu, ponieważ po wykonanych pracach mogą w końcu zobaczyć zarys swojego przyszłego domu. Najprościej mówiąc, proces ten polega na przeniesieniu szkicu projektu obiektu na teren działki, gdzie docelowo stanie […]