Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Tyczenie budynku – ile trwa

IMG 20201016 080113 rotated e1630959197427

Budowanie domu to bardzo długi proces, który wymaga czasu oraz podjęcia wielu ważnych decyzji, które będą miały ogromny wpływ na dalszy przebieg prac i późniejszy komfort użytkowania budynku. Jedna z nich jest związana z geodezyjnym wytyczeniem budynku na działce. Jakich dokumentów potrzebuje geodeta? Ile trwa wyznaczanie budynku?

Tyczenie budynku

Zanim rozpocznie się prace budowlane, powinno się wytyczyć budynek na działce w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz dane tyczące się granic uzyskane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po uzgodnieniu z inwestorem bądź kierownikiem budowy wszelkich formalności, geodeta przystępuje do wyznaczenia:

– naroży budynku, uwzględniając ewentualne ocieplenia,

– poziomu zero,

– osi budynku,

– przedłużenia krawędzi ścian budynku,

– punktów przecięcia osi budynku.

Czego potrzebuje geodeta żeby wyznaczyć budynek?

Przed wytyczeniem budynku, geodeta powinien nie tylko zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi budowy, lecz także z niezbędnymi dokumentami.

1. Zanim dojdzie do tyczenia, należy uzgodnić z kierownikiem budowy lub inwestorem dokładne elementy, które mają zostać wyznaczone. Będą to osie, krawędzie budynku z ociepleniem bądź bez ocieplenia, które staną się bazą do odmierzania kolejnych elementów konstrukcyjnych.

2. Rzut fundamentów to jeden z dwóch niezbędnych rysunków. Przedstawia położenie fundamentów.

3. Rzut przyziemia – rysunek kondygnacji parteru, który przedstawia szerokość i grubość ścian oraz rozmieszczenie ścian nośnych i działowych w stosunku do osi budynku.

4. Projekt zagospodarowania terenu, czyli dokument będący częścią projektu budowlanego, zawierający usytuowanie i obrys obiektu, ogrodzenie, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i zieleni. Wykonany jest na mapie geodezyjnej.

Ile trwa wytyczanie budynku na działce?

Czas wytyczania obiektu budowlanego na działce jest zależny przede wszystkim od skomplikowania budynku, ilości elementów do wyznaczenia oraz od szybkości działania ekipy budowlanej, która zajmuje się przygotowywaniem np. ław ciesielskich. Tyczenie budynku o prostym kształcie trwa około dwóch godzin, jednakże cały proces poprzedzający jest o wiele dłuższy, ponieważ obejmuje:

– ustalenie wyznaczanych elementów,

– określenie danych niezbędnych do wytyczenia (obliczenie współrzędnych budynku na działce),

– opracowanie szkiców tyczenia,

– obliczenie miar kontrolnych,

– uzyskanie informacji o granicach działki w celu właściwego usytuowaniu obiektu budowlanego na wyznaczonym obszarze.

Aby móc rozpocząć budowę, a następnie odebrać obiekt budowlany, należy nie tylko wyznaczyć budynek na działce, lecz także dysponować dokumentacją z tyczenia. Jest to zatem proces niezwykle ważny i wymagany prawnie, ponieważ umożliwia określenie dokładnych granic zabudowy oraz zapobiega poniesieniu dodatkowych kosztów lub kary z nadzoru budowlanego, związanych z niewłaściwym usytuowaniem obiektu. To ile czasu będzie trwać tyczenie, jest zależne w dużej mierze od skomplikowania projektu i sprawności ekipy budowlanej.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów