Geodezja Poznań, Dobry Geodeta
Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Geodezja i kartografia a geometria

geodezja a kartografia

Geodezja to dziedzina zajmująca się nie tylko określeniem wielkości i kształtu Ziemi, lecz także konkretnych punktów znajdujących się na jej powierzchni – rzeźby terenu, granic działki czy nieruchomości. Jej nieodłącznym elementem jest kartografia, czyli nauka o mapach (o ich sporządzaniu i użytkowaniu). Rozwój geodezji nie byłby możliwy bez geometrii wykorzystywanej do opisywania danych obiektów oraz Ziemi jak planety.

Czym zajmuje się geodezja?

Geodezja to dyscyplina traktująca o wielu zagadnieniach, nie tylko tych związanych z pomiarami Ziemi. Równie istotną kwestią jest tworzenie opisów odnoszących się do powierzchni ziemi, z uwzględnieniem rzeźby terenu i przestrzennego rozmieszczenia konkretnych obiektów. Obecnie do najważniejszych czynności geodezyjnych należy zaliczyć m.in.:

  • inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wznowienie punktów granicznych oraz ich wyznaczenie,
  • określenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych,
  • wytyczenie budynku,
  • wytyczenie sieci uzbrojenia terenu,
  • wykonanie opisów podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi), złóż mineralnych oraz wyrobisk górniczych,
  • tworzenie dokumentacji geodezyjnej, takiej jak mapy, wykazy czy rejestry niezbędne do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych bądź czynności cywilnoprawnych.

Wszystkie prace geodezyjne wykonywane przez specjalistów są ściśle powiązane z geometrią. Odgrywa ona zatem znaczącą rolę podczas badania i opisywania określonej powierzchni naszej planety.

Znaczenie geometrii w geodezji i kartografii

Geodezja i kartografia to dyscypliny naukowe obejmujące wiele innych dziedzin, w tym geometrię. Jest to jeden z fundamentalnych działów, który pomaga w określeniu oraz przedstawieniu wymiarów i kształtu Ziemi, a także różnego rodzaju obiektów naturalnych i sztucznych, które są położone na jej powierzchni. To właśnie dzięki geometrii można opisać dokładnie wzajemne położenie konkretnych punktów na Ziemi, wielkość poszczególnych obiektów, a także wykonać pomiary konkretnej części planety bądź całego jej terenu.

Mimo że geodezja jest swego rodzaju praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy z zakresu geometrii, obu zagadnień nie można traktować jako synonimy. Również samo rozpatrywanie geometrii w geodezji w ujęciu matematycznym, nie jest do końca prawdziwe. Ma ona bowiem charakter przybliżony, co byłoby nie do przyjęcia w matematyce.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów