Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

geodezja

Nieodłącznym elementem przeprowadzania prac geodezyjnych (projektowanie i wykonywanie pomiarów) jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym protokołu weryfikacji zbiorów danych i innych potrzebnych materiałów. Mimo łatwości znalezienia przykładowych wzorów takiego dokumentu w przeróżnych instytucjach, nie zawsze są one w pełni zrozumiałe. Jeżeli zatem zastanawiasz się, jakie informacje powinny się znaleźć w protokole weryfikacji, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Jakie dane powinny się znaleźć w protokole weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej?

Podstawowe informacje, które muszą się znaleźć w protokole weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej to:

  • pełna nazwa organu bądź jednostki organizacyjnej, która zajmuje się gromadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli map, rejestrów, katalogów, wykazów, wydawnictw, zdjęć satelitarnych i lotniczych, operatów, baz oraz banków danych służących obywatelom, nauce czy gospodarce narodowej,
  • identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Oba elementy są niezwykle ważne, ponieważ to właśnie dzięki nim możliwa jest identyfikacja dokumentu na podstawie, której trafia on do właściwej instancji zajmującej się państwowym zasobem geodezyjnym.

Aby cały proces weryfikacji przebiegł sprawnie i bezproblemowo, należy zwrócić szczególną uwagę na informacje uzupełniane w protokole. W dokumencie powinno się zatem uwzględnić również następujące szczegóły:

  • dzień, miesiąc i rok przekazania przez osobę upoważnioną do przeprowadzania prac geodezyjnych wspomnianej powyżej dokumentacji zawierającej zbiory danych podlegające weryfikacji,
  • dane osoby lub osób weryfikujących protokół, czyli imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko,
  • dane osoby wykonującej prace geodezyjne.

Dodatkowe informacje, które powinny się znaleźć w protokole weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

W każdym protokole weryfikacji powinna się znaleźć informacja na temat tego, że dokument został przygotowany w dwóch takich samych egzemplarzach. Nie może również zabraknąć podpisu i daty organu bądź podmiotu upoważnionego przez organ. W przeciwnym razie protokół nie będzie kompletny, a co za tym idzie prawomocny.

Wyniki weryfikacji dokumentu

Sporządzając protokół, należy w sposób kompletny opisać rezultaty przeprowadzanych prac geodezyjnych. W przypadku, gdy wynik weryfikacji dokumentu pod tym kątem jest pozytywny, wystarczy o tym wspomnieć. Jeśli jednak wynik ma charakter negatywny, w protokole powinno się znaleźć dłuższe wyjaśnienie, w którym zostaną dokładnie wskazane wszelkie braki w przekazanej dokumentacji.

Kolejnym etapem jest weryfikacja odnosząca się w sposób bezpośredni do zbiorów danych i innych materiałów znajdujących się w protokole, w oparciu o obowiązującą w Polsce ustawę regulującą wszelkie zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii (z dnia 17 maja 1989 roku). Przy okazji uwzględnione zostają również wyniki wykonanych pomiarów.

Jeśli proces weryfikacji dokumentu jest pozytywny, tak samo jak przy poprzednim punkcie, nie ma potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli jednak protokół nie przeszedł weryfikacji, w dokumentacji powinna się znaleźć wzmianką na temat wszelkich nieprawidłowości, które do tego doprowadziły.

Podsumowanie

Aby protokół weryfikacyjny był kompletny, nie powinno zabraknąć w jego treści nazwy organu czy jednostki organizacyjnej, która zajmuje się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych, daty przekazania protokołu przez upoważnioną osobę, danych osobowych, a także podpisu organu. Brak podstawowych informacji będzie skutkować negatywną weryfikacją protokołu.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów