Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

sprzet geodezyjny

Wśród najpopularniejszych obecnie zawodów należy wymienić geodetę. Specjaliści z dziedziny geodezji świadczą usługi nie tylko w zakresie nieruchomości, lecz także rolnictwa. Wyznaczają obszary przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, mierzą grunty (w tym także pod budowę dróg bądź autostrad) oraz przygotowują niezbędne pomiary i dane potrzebne do sporządzenia mapek, opisów rzeźby terenu, bogactw mineralnych. Jednym z działów geodezji jest geodezja inżynieryjna. Czym się zajmuje?

Czym zajmuje się geodezja inżynieryjna?

Geodezja inżynieryjna jest jednym z podstawowych działów geodezji, który obejmuje zarówno projektowanie, jak i wykonywanie niezbędnych pomiarów przed i w trakcie budowy oraz w okresie użytkowania obiektów budowlanych i infrastruktury inżynierskiej.

Specjaliści zajmujący się geodezją inżynieryjną są zobligowani do prowadzenia konkretnych prac naukowo-badawczych w tym zakresie, dzięki którym możliwe jest opracowanie innowacyjnych technik pomiarowych związanych z monitoringiem geodezyjnym. Skutkiem takiego działania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa różnego rodzaju obiektów budowlanych i inżynierskich, przede wszystkim hydrotechnicznych. Ponadto monitoring dotyczy nowoczesnych technologii i różnych metod pomiaru. Istotną rolę odgrywa zatem wykrywanie wszelkich zmian geometrii konstrukcji oraz odstępstw od pionów i poziomów. Poszczególne elementy obiektu budowlanego powinny być dopasowane do podłoża, a więc nie wolno dopuścić do żadnych deformacji ścian szczelinowych podczas budowy. Pomiary obejmują również stan bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, które stawiane są w miejscu wpływu głębokich wykopów.

Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

Geodezja to nauka techniczna, która zajmuje się przede wszystkim określaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz położenia poszczególnych punktów na jej powierzchni w oparciu o specjalistyczne pomiary wykonane przy pomocy określonych narzędzi geodezyjnych. Wskutek podejmowanych działań powstają różnego rodzaju opracowania graficzne, takie jak mapy, profile oraz wszelkiego rodzaju dokumenty tekstowe mające charakter prawny. W przypadku geodezji inżynieryjnej sporządzane są mapy w celach projektowych. Oznacza to, że specjalista zajmujący się tą dziedziną jest potrzebny do geodezyjnej obsługi inwestycji w trakcie, której ustalane są trasy dojazdowe, obiekty budowlane, wodne, a także tunele. 

Geodezja inżynieryjna jest niezbędna podczas realizowania największych projektów, które rozciągają się bardzo często na kilku działkach ewidencyjnych, ponieważ wymagają one określenia o wiele większej ilości parametrów i punktów w przestrzeni niż w przypadku niewielkiej działki o wyznaczonych granicach i z jasną sytuacją właścicielską. W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także określenia przebiegu sieci elektrycznych oraz całej komunikacji (np. chodników czy parkingów) należy prawidłowo uwzględnić całe otoczenie i przepustowość.

Geodezja inżynieryjna wykracza daleko poza mierzenie odległości, wysokości czy granic konkretnej działki. Do zadań geodety specjalizującego się w tej dziedzinie należy również m.in. dokładne obliczanie i projektowanie oświetlenia, które znajdzie się na danej przestrzeni czy długości dróg ewakuacyjnych.

Podsumowanie

W trakcie procesu projektowania dużych inwestycji, trzeba uwzględnić wiele bardzo ważnych parametrów, takich jak oświetlenie, zacienienie czy długość i bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych. W takiej sytuacji należy sięgnąć po geodezję inżynieryjną, która zajmuje się wykonywaniem większej ilości pomiarów niż w przypadku małej działki o wyznaczonych granicach.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów