Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Czy podział nieruchomości jest trudny? Przewodnik krok po kroku

czy-podzial-nieruchomosci-jest-trudny-przewodnik-krok-po-kroku

Podział nieruchomości może być konieczny w przypadku planowania sprzedaży gruntu, rozdzielenia większej działki na kilku spadkobierców lub zmiany wykorzystania terenu. Proces wykonuje się pod nadzorem geodety, konieczne jest także dopełnienie wszelkich formalności prawnych i administracyjnych. W jaki sposób wykonać podział nieruchomości?

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to proces prawny, podczas którego z jednego większego gruntu wydzielane są dwie lub kilka mniejszych działek. Tak wydzielone obszary traktowane są jako odrębne nieruchomości. Jest to działanie, które zmienia pierwotny stan prawny i fizyczny nieruchomości, a poszczególne grunty mogą mieć inne przeznaczenie.

Podział nieruchomości wymaga współpracy z geodetą m.in. w celu wykonania dokładnych pomiarów geodezyjnych oraz map, aby precyzyjnie określić nowe granice działek i ich wielkość. Istotne jest również spełnienie wymogów prawnych dotyczących np. minimalnej powierzchni i dostępu do dróg publicznych. Dokumenty i mapy sporządzone przez fachowca muszą zostać zatwierdzone przez właściwe organy administracji publicznej.

Podział nieruchomości – krok po kroku

  • Wstępna analiza i złożenie wniosku

Podział nieruchomości należy rozpocząć od przeprowadzenia analizy prawnej nieruchomości, w tym weryfikacji stanu prawnego gruntu w księdze wieczystej oraz sprawdzenie możliwości podziału według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Następnie konieczne jest złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, by przeprowadzić podział nieruchomości w legalny sposób. Wniosek powinien zostać uzupełniony o dokumentację dotyczącą m.in. prawa własności do działki i założeń dotyczących planowanego podziału nieruchomości.

  • Decyzja urzędu

Urząd gminy lub miasta prowadzi procedurę weryfikacyjną, by potwierdzić zgodność projektu z obowiązującymi przepisami i planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to właściciel działki może przejść do jej podziału.

  • Wstępny podział nieruchomości przez geodetę

Doświadczony geodeta przygotowuje wstępny projekt podziału nieruchomości na kopii mapy zasadniczej (gdy jej brak, można to zrobić na kopii mapy katastralnej). Projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uwzględniać wszelkie wymagania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Wstępny projekt zawiera mapę z nowymi granicami działek oraz opis granic i powierzchni każdej z nich.

  • Realizacja podziału na gruncie

Wstępny projekt z planowanym podziałem nieruchomości należy ponownie złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po zatwierdzeniu projektu przez organy administracyjne geodeta przystępuje do prac terenowych, by oznaczyć nowe granice działek już na gruncie. Zadanie to wymaga precyzyjnego przeniesienia wyznaczonych w projekcie granic na rzeczywisty teren.

Podsumowanie

Proces podziału nieruchomości wymaga dokładnego przygotowania i znajomości przepisów. Konieczne jest dopełnienie formalności administracyjnych oraz ścisła współpraca z geodetą. Specjalista przygotuje wstępny projekt podziału nieruchomości, a po jego zatwierdzeniu opracuje dokładne mapy i przeprowadzi podział na gruncie. Wyznaczone w ten sposób działki można odsprzedać, wydzierżawić lub zmienić ich przeznaczenie.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów