Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Geodezja Poznań

geodezyjna-inwentaryzacja-powykonawcza-w-geodezja-poznan

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to proces polegający na dokładnym pomiarze i dokumentacji obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury po zakończeniu prac budowlanych lub modernizacyjnych. Celem tego procesu jest sprawdzenie, czy wykonane prace są zgodne z projektem, a także pozyskanie aktualnych danych geodezyjnych, które posłużą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych przestrzennych. W Geodezja Poznań zajmujemy się wykonywaniem rzetelnych inwentaryzacji powykonawczych. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami. Na czym polega nasza praca? Zachęcamy do lektury.

Cele i znaczenie inwentaryzacji powykonawczej w geodezji

Inwentaryzacja powykonawcza w geodezji pełni szereg istotnych funkcji i ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, wykonawców, jak i administracji publicznej. Poniżej przedstawiamy główne cele i znaczenie inwentaryzacji powykonawczej.

Kontrola jakości i zgodności z projektem

Inwentaryzacja powykonawcza pozwala sprawdzić, czy obiekt został wykonany zgodnie z założeniami projektu oraz z przepisami prawa i normami technicznymi. Dzięki temu możliwe jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie i trwałość obiektu.

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Inwentaryzacja powykonawcza dostarcza aktualnych danych geodezyjnych, które są niezbędne do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych przestrzennych. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

W przypadku wielu inwestycji budowlanych inwentaryzacja powykonawcza jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Ochrona interesów inwestora i wykonawcy

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza stanowi dowód na to, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, co może być istotne w przypadku ewentualnych sporów czy roszczeń. Pozwala również na weryfikację, czy wykonawca spełnił swoje obowiązki wynikające z umowy.

Etapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w Geodezja Poznań

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obejmuje kilka etapów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Przygotowanie do inwentaryzacji:

  • zebranie dokumentacji projektowej oraz danych geodezyjnych związanych z obiektem,
  • analiza danych oraz opracowanie planu pracy, uwzględniającego zakres pomiarów, metody oraz termin realizacji,
  • przygotowanie niezbędnych narzędzi i sprzętu pomiarowego.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych:

  • pomiary położenia, wysokości oraz kształtu obiektów budowlanych, elementów infrastruktury i terenu,
  • wykorzystanie odpowiednich metod pomiarowych, takich jak pomiary klasyczne, technologie GPS/GNSS czy skanowanie laserowe, w zależności od wymagań danego obiektu i celów inwentaryzacji.

Opracowanie danych pomiarowych:

  • opracowanie wyników pomiarów, w tym obliczenie współrzędnych punktów pomiarowych, analiza różnic wysokości czy wyznaczenie kształtu i wielkości obiektów,
  • porównanie danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji z danymi projektowymi oraz ewidencją gruntów i budynków, w celu sprawdzenia zgodności wykonanych robót z założeniami projektu,
  • wykonanie niezbędnych rysunków i schematów, prezentujących wyniki inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza:

  • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, zawierającej opis pomiarów, wyniki, rysunki oraz załączniki,
  • przekazanie dokumentacji inwestorowi, wykonawcy oraz odpowiednim jednostkom administracji publicznej (np. starostwu czy urzędowi miasta).

Przebieg tych etapów może różnić się w zależności od rodzaju obiektu, zakresu pomiarów czy wymagań inwestora.

Podsumowanie 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędnym rodzajem prac, który przeprowadzony zostaje przez naszą ekipę tuż po ukończeniu budowy określonego obiektu. Ma ona kluczowe znaczenie dla kontroli jakości, aktualizacji danych geodezyjnych oraz spełnienia wymagań prawnych i technicznych. Proces ten obejmuje kilka etapów, od przygotowania i wykonania pomiarów geodezyjnych po opracowanie, dokumentację i archiwizację danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji. Pomiary wykonujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, m.in. skanowania laserowego, dronów czy z systemów GPS/GNSS o wysokiej precyzji.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów