Geodezja Poznań, Dobry Geodeta

Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Ile kosztuje mapa zasadnicza?

geodeta, geodezja Poznań

Pomoc geodety okazuje się nieoceniona w sytuacji, w której potrzebujemy rozgraniczyć nieruchomość, sporządzić mapę, wykonać inwentaryzację lub niezbędne pomiary. Mapy geodezyjne są niezbędne do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, jakie są rodzaje map geodezyjnych oraz do czego służy i ile kosztuje mapa zasadnicza.

geodeta, geodezja Poznań

Rodzaje map geodezyjnych

Wśród podstawowych rodzajów map geodezyjnych wyróżnia się mapy:

 ● zasadnicze – mapa zasadnicza to rodzaj mapy podstawowej, zawierającej praktycznie wszystkie istotne informacje o danym terenie. Na jej podstawie tworzy się pozostałe opracowania kartograficzne. Obecnie mapy zasadnicze tworzy się w formie cyfrowej. 

● do celów projektowych – ten rodzaj mapy jest przydatny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie mapy zasadniczej. Powinna zawierać między innymi informacje o rozgraniczeniu terenów o różnym przeznaczeniu, ukształtowaniu terenu, planowanej zabudowie, infrastrukturze podziemnej. Mapa przedstawia również wycinek terenu dookoła działki, dla której mapa jest sporządzana. 

● inwentaryzacyjne – przedstawiają zmiany, jakie zaszły po zakończeniu budowy na danym terenie. Tworzy się je w celu zobrazowania zagospodarowania przestrzennego działki. Mapa inwentaryzacyjna powinna zawierać dane dotyczące rozmieszczenia budynków i przyłączeń np. do sieci elektrycznej, ogrzewania, wody, a także zgodności z projektem rozmieszczenia tych elementów. 

Nie są to jedyne dostępne rodzaje map geodezyjnych. Z wyszczególnionych map korzystamy po prostu najczęściej.

Gdzie uzyskać mapę zasadniczą?

Mapa zasadnicza jest przydatna przy planowaniu wszelkich ingerencji w wybrany teren. Należy ona do zasobów cyfrowych państwowych baz danych, związanych z geodezją i kartografią. Kopię mapy wybranego terenu można uzyskać w wydziale geodezji, kartografii i katastru dla danego starostwa. Kopię otrzymuje się w formie cyfrowej lub w formie analogowego wydruku najczęściej na kartce A4. Wydruk mapy zawiera również informacje o terenach sąsiadujących działki, na której planujemy zmiany.

Koszty mapy zasadniczej

Koszty zamawianych materiałów w wydziale kartografii i geodezji wylicza się na podstawie terenu, które obejmują lub formatu, w jakim zamawia się wydruk. Koszty dla poszczególnych materiałów są różne – dostępne są między innymi rozmaite opracowania kartograficzne, raporty, rejestr cen i wartości nieruchomości, czy ewidencja gruntów i budynków. W przypadku mapy zasadniczej jest to koszt pomiędzy 7-155 zł, zależnie od tego czy zamawiamy mapę w postaci rastrowej, wektorowej, pierwszy arkusz mapy, czy też kolejną kopię mapy zasadniczej. Żeby uzyskać mapę, wystarczy uiścić opłatę i złożyć wniosek o jej udostępnienie.

Po co jest mapa zasadnicza?

Mapę zasadniczą można określić jako podstawową mapę do wszelkich dalszych działań. Zawiera najszerszy zakres informacji i to na jej podstawie sporządza się inne, przydatne lub bardziej szczegółowe opracowania kartograficzne. Przydaje się kiedy planujemy jakiekolwiek zagospodarowanie danego terenu, przy wykonywaniu rozgraniczeń i podziałów działek lub kiedy chcemy sprzedać, czy wycenić nieruchomość.

Tagi :

Poradniki

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów