Geodezja Poznań, Dobry Geodeta
Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Podstawy geodezji: jak działają pomiary terenowe?

podstawy-geodezji-jak-dzialaja-pomiary-terenowe

Geodezję wykorzystuje się do precyzyjnego mapowania i planowania przestrzennego. Jako jedna z najstarszych nauk, wykorzystywana jest do zarządzania przestrzenią oraz podczas rozbudowy infrastruktury w miastach i na wsiach. Jak działają pomiary terenowe przeprowadzane przez geodetów? Poznaj podstawy geodezji i to, jak wiedza fachowców wpływa na sposób wykorzystania przestrzeni.

Podstawowe zasady geodezji

Pomiarowe określanie kształtu Ziemi, jej pola grawitacyjnego oraz zmian tych elementów w czasie bada się w ramach geodezji. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne określenie lokalizacji wybranego punktu na powierzchni ziemi. W geodezji wykorzystuje się wiedzę także z innych dziedzin, m.in. z matematyki, fizyki czy astronomii.

  • Pomiar i modelowanie kształtu Ziemi

Podstawowym zadaniem geodezji jest dokładne określenie kształtu Ziemi, który jest zbliżony do elipsoidy obrotowej. Jednak — ze względu na zmiany w polu grawitacyjnym — stosuje się złożone modele matematyczne, takie jak geoidy, by precyzyjnie zobrazować kształt naszej planety oraz określić wysokości punktów na powierzchni Ziemi względem poziomu morza.

  • Pomiary geodezyjne i kartograficzne

Precyzyjne pomiary geodezyjne to najważniejsze zadanie w pracy geodety. Mierzone są zarówno kąty, odległości, jak i różnice wysokości między punktami na Ziemi. Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystuje się następnie do tworzenia map, planów oraz w projektach budowlanych i infrastrukturalnych.

  • Systemy odniesienia

W geodezji stosuje się — na skalę globalną — specjalne systemy odniesienia, które umożliwiają precyzyjne określenie położenia punktów na Ziemi. Jednym z takich systemów jest WGS 84 (World Geodetic System 1984). Dzięki temu, niezależnie od kraju, kultury czy ustawowego języka geodetów, wszystkie powstające mapy są ze sobą spójne i dokładnie określają lokalizację wybranego punktu na Ziemi.

  • Technologie pomiarowe

Podczas prac geodezyjnych i nakreślania map coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie, by zapewnić dokładność pomiarów. W swojej codziennej pracy geodeci korzystają m.in. z tachimetrów, odbiorników GNSS, laserowych skanerów 3D, systemów GPS oraz dronów. 

  • Zastosowanie danych geodezyjnych

Zebrane podczas pomiarów terenowych dane wykorzystuje się m.in. w planowaniu przestrzennym, budownictwie, zarządzaniu nieruchomościami, rolnictwie, a także w ochronie środowiska. Dane geodezyjne okazują się niezbędne podczas projektowania infrastruktury miast i wsi, wykorzystania zasobów naturalnych czy nawet do monitorowania deformacji w konstrukcjach budowlanych.

Jak działają pomiary terenowe?

Wykonanie pomiarów terenowych należy do zadań geodetów. Badania w terenie umożliwiają zebranie ważnych informacji na temat ukształtowania przestrzeni, jej wielkości, obecności naturalnych lub sztucznych obiektów w danej lokalizacji itp. 

Geodeci wykorzystują podczas pomiarów terenowych m.in. tachimetry, systemy GNSS, skanery laserowe 3D, fotogrametrię, drony. Każde z tych narzędzi pozwala na precyzyjne określenie pozycji wybranych punktów w trzech wymiarach: szerokości geograficznej, długości geograficznej oraz wysokości. W trudno dostępnych miejscach stosuje się drony wyposażone w kamery i sensory, by w sposób zdalny zbadać dany teren.

Kolejnym etapem pomiarów terenowych jest ich analiza oraz przetworzenie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Zgromadzone informacje można wykorzystać do opracowania map, planów zagospodarowania przestrzeni, modeli cyfrowych określonego terenu czy do przygotowania dokumentacji technicznej.

Podsumowanie

Precyzyjne pomiary geodezyjne wykorzystuje się m.in. do tworzenia map terenu, planów zagospodarowania danej lokalizacji i w projektach budowlanych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu geodetów możliwe jest planowanie i realizacja projektów budowlanych, rozbudowa infrastruktury czy ochrona zasobów naturalnych w sposób efektywny i bezpieczny.

Tagi :

Informacje

Udostępnij :

Spis treści

Ostatnie wpisy
Oferta

Potrzebny Ci Geodeta?

Wybierz profesjonalistów